Doanh nghiệp xã hội
Kết Nối Trẻ

Giới thiệu Tổ chức Kết Nối Trẻ

Giới thiệu chung

  • Tổ chức Kết Nối Trẻ là một tổ chức phi chính phủ địa phương, hoạt động hơn 12 năm để hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng người đồng tính nam (MSM) và chuyển giới (TG) tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  • Sứ mệnh của Kết Nối Trẻ là trao quyền cho người MSM và TG để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe chất lượng, bảo vệ quyền con người, và tham gia vào phát triển xã hội.
  • Tầm nhìn của Kết Nối Trẻ là một xã hội nơi người MSM và TG được tôn trọng, đánh giá cao, và không bị kỳ thị và phân biệt.

Hoạt động và dự án

  • Kết Nối Trẻ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong việc thực hiện các can thiệp dựa trên cộng đồng và do cộng đồng lãnh đạo cho phòng ngừa, chăm sóc và điều trị HIV, cũng như sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, và quyền con người.
  • Kết Nối Trẻ có các mối quan hệ và mạng lưới chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương, các tổ chức cộng đồng, các phòng khám, các cơ sở y tế, và các bên liên quan khác.
  • Kết Nối Trẻ cũng có một đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên tận tâm, được đào tạo và có kỹ năng cung cấp các dịch vụ thân thiện và bảo mật cho cộng đồng MSM và TG

Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right

Doctors Achievements

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts the word.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen