Thứ 2 - 6: 8AM - 9PM

Thứ 7 - CN: 8AM -10PM

1655/8, Đ.Mỹ Phước Tân Vạn

Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, BD

Edit Content

Về chúng tôi - Kết Nối Trẻ

Được thành lập từ 2011, Kết Nối Trẻ là tổ chức xã hội tiên phong ở Bình Dương làm việc với người trẻ tuổi, dễ bị tổn thương. Kết Nối Trẻ tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi:Tôn trọng, Quan hệ đối tác, Lãnh đạo, Đổi mới, Quản lý ,Quyền tự quyết

Giữ liên lạc với chúng tôi

Lưu trữ: <span data-lazy-src=

Lưu trữ: Doctors

Harrison Samuel

Harrison Samuel

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Harrison Samuel Primary Specialty Cardiology Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Thomas Henry

Thomas Henry

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Thomas Henry Primary Specialty Dental Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

James Alexander

James Alexander

212-243-7969 Personal Details Doctor Name James Alexander Primary Specialty Neurology Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Andrew Sebastian

Andrew Sebastian

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Andrew Sebastian Primary Specialty Pediatric Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Jack Barnes

Jack Barnes

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Jack Barnes Primary Specialty Polmonary Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Gary Lynch

Gary Lynch

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Gary Lynch Primary Specialty Traumatology Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Michael Garrett

Michael Garrett

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Michael Garrett Primary Specialty X-Ray Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Steven Castillo

Steven Castillo

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Steven Castillo Primary Specialty Cardiology Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Ronald Munoz

Ronald Munoz

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Ronald Munoz Primary Specialty Dental Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…

Craig Daniels

Craig Daniels

212-243-7969 Personal Details Doctor Name Craig Daniels Primary Specialty Neurology Experience 9+ Years Education & Training Medical Education University of California, San Francisco Residency San Francisco Practice Areas Stereotactic Radiosurgery, Glioma Certifications American Board of Neurological Surgery Social Media Biography…